AHKAF SURESİ


AHKAF SURESİ
Kur'an-ı Kerim'de kırkaltıncı sure olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.